Back

ⓘ Kasarian - Kasarian, Pandalawahang kasarian, Gampaning pangkasarian, Katauhang pangkasarian, Kasalan ng magkaparehong kasarian, Talaan ng mga kasarian, Lalaki ..
                                               

Kasarian

Para sa ibang gamit, tingnan ang Tauhin paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang Seks paglilinaw. Ang kasarian, tauhin, o seks, sa karaniwang gamit, ay tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae. Sinasabi ng Encyclopædia Britannica na ang pagkakakilanlang pangkasarian ay "pagkakakilala ng isang indibidwal sa pagiging lalaki o babae, na kaiba sa tunay na kasariang biyolohikal." Bagaman ang salitang kasarian ay karaniwang ginagamit din bilang katumbas ng salitang seks, karaniwang itong tuwirang tumutukoy sa pagkakaibang panlipunan sa loob ng mga agham panlipunan, na ...

                                               

Pandalawahang kasarian

Huwag itong ikalito sa biseksuwalidad, ang pagkaakit ng tao sa dalawang kasarian. Ang Pandalawahang kasarian ay naglalarawan ng isang tendensiya na lumipat sa pagitan ng pambabae at panlalaki na ugaling-pangkasarian depende sa konteksto, na nagpapahayag ng isang tiyak na "en femme" at isang tiyak na "en homme" na persona, pambabae at panlalake ayon sa pagkakabanggit. Ito ay kinikilala ng APA bilang isang subset ng grupong transgender. Habang pinapanatili ng isang androgynous na tao ang kaayon nitong ugaling-pangkasarian sa kabuuan ng sitwasyon, ang bigendered na tao ay sadya o di-sadyang n ...

                                               

Gampaning pangkasarian

Ang mga gampaning pangkasarian o gampaning seksuwal ay ang pangkat ng mga pamantayang ng pag-uugali at panlipunan na itinuturing na akma o angkop sa lipunan para sa mga indibiduwal ng isang partikular na kasarian na nasa diwa ng isang partikular na kultura, na malawak na nagkakaiba-iba sa pagitan ng mga kalinangan at sa loob ng mga kapanahunan. May mga pagkakaiba ng opinyon kung ang napapansing mga pagkakaiba sa mga katangian ng kaasalan at katauhan o personalidad ay, kahit na bahagi lamang, ay dahil sa mga bagay na pangkultura o panglipunan, kaya ang produkto ng mga karanasan sa pakikisal ...

                                               

Katauhang pangkasarian

Ang pagkakakilanlang kasarian o katauhang pangkasarian ay isang paraan ng isang indibidwal sa pagkilala sa kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian. Halimbawa ay ang pagiging lalaki o babae at sa ibang mga kaso ay wala sa dalawang kategorya. Ang pangunahing pangkasariang pagkakakilanlang ay karaniwang natutuklasan at nabubuo sa edad na tatlong taong gulang at napakahirap mabago matapos ang edad na ito. Bawat lipunan may natakda ng kategoryan pangkasarian na nagsisilbing basehan ng pagkakabuo nga panlipunang pagkakakilanlan kaugnay sa ibang miyembro ng lipunan. Kadalasan, ang pangka ...

                                               

Kasalan ng magkaparehong kasarian

Ang kasalan ng magkaparehong kasarian ay kasalan sa pagitan ng dalawang tao na magkapareho ang kasarian at/o pagkakakilanlang sekswal. Minsang tinatawag na pantay na kasalan ang legal na pagkilala sa homosekswal na kasalan ng mga sumusuporta dito. Unang ipinahintulot sa batas ang homosekswal na kasal sa modernong panahon noong naunang dekada ng ika-21 siglo. Pinapayagan ang mga homosekswal na kasalan sa labing anim na bansa at ilang mga pambansang awtoridad bahagi ng Mexico at US. Sa Enero 2015 naman maipapatupad ang batas ukol sa homosekswal na kasalan sa Luxembourg. Nagpapakita rin na ma ...

                                               

Pagkakaibigan sa salungat na kasarian

Ang isang pagkakaibigan sa salungat na kasarian ay isang platonikong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang taong walang relasyon. May maraming uri ng pagkakaibigan sa salungat na kasarian, nabibigyan kahulugan ang lahat ng kung ang bawat partido ay mayroon o walang romantikong atraksyon sa bawat sa isa, o nauunawaan na may interes ang isa. May ilang teorya ang nalikha upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng ganoong pagkakaibigan. May mga pananaliksik ang nagawa kung bakit nagsisimula ang mga kalalakihan at kababaihan ng mga ganoong pakikipagrelasyon, paano sila nakikita ng iba, ang mga impl ...

                                               

Talaan ng mga kasarian

. Ang Talaan ng mga kasarian o List of gender, ay sumasalamin sa bilang ng kasarian gender mula sa Heteroseksuwalidad o straight, Homoseksuwalidad o bakla at tomboy, Biseksuwalidad o silahis, 2 kasarian, Panseksuwalidad o magulong kasarian, Aseksuwalidad o walang seksuwal at Transeksuwalidad o nag-palit ng kasarian at iba pa.

                                               

Pagbago ng kasarian

Ang pagbabago ng kasarian o sex change ay isang kataga na madalas na ginagamit para sa gender reassignment therapy. Ang lahat ay medikal na pamamaraan ng transgender na maaaring magkaroon ang isang tao. Ang sexual reassignment surgery ay karaniwang tumutukoy sa pagtitistis ng pag-aari ng lalaki o babae. Ito rin ay minsang ginagamit sa mga medikal na pamamaraan ng mga taong intersexual, o, mas madalas, ay sabjected bilang mga bata. Ang sex change rin ay ginagamit sa buong proseso ng pagpapalit ng kasarian, sa papel na ginagampanan at ang mga medikal na pamamaraan na kaugnay nito. Ang pagpap ...

                                               

Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian

Ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay ang layunin ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian o ng mga seks, na nagmumula sa paniniwala sa kawalan ng katarungan na may ibat ibang anyo ng hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian.

                                               

Operasyon ng pagpapalit ng kasarian

Ang siruhiya ng pagpapalit ng kasarian ay ang pagoopera ng ari kung saan pinapalitan ang ari ng lalaki at ginagawang katulad ng ari ng sa babae, o kaya pagpapalit ng ari ng babae at gawing katulad ng sa lalaki. Kapag binago ang ari ng lalaki sa ari ng babae, ang ari ng lalaki ay tinatanggal at ang balat dito ay binabaliktad, isang pagaspas para sa pagrereserba ng dugo at magbigay ng ugat para malabas ang isang puke. Habang nasa operasyon, ang iba ay nagpapa-hormone replacement therapy at nagpapatanggal ng mga buhok sa muka. Ang iba naman ay nagpapa- facial feminization surgery at iba pang ...

                                               

Pagtatakda at pagpapahayag ng kaibahan sa kasariang pantao

Sa karaniwang paraan, ang kasarian ng isang indibidwal ay malalaman at ipinahayag sa pamamagitan ng mga sumusunod: Kasariang kromosomal henetiko: Pagkakaroon o kawalan ng Y na kromosoma Kasariang gonadal pagtatakda ng pangunahing kasarian: kinokontrol ng presensiya pagkakaroon o kawalan ng testis determining factor TDF o "bagay na nagtatakda ng pagkakaroon ng itlog ng bayag at bayag." Kasariang penotipiko pagtatakda ng pangalawang kasarian: tinukoy sa pamamagitan ng hormonal mga produktong nagawa sa pamamagitan ng mga gonad.

                                               

Pagkakaibang pangkasarian sa tao

Ang pagkakaibang pangkasarian o kaibahang pangkasarian ay isang kaibahan ng mga katangiang pambiyolohiya at/o pisyolohikal na may kaugnayan sa kalalakihan o sa kababaihan ng isang espesye. Maaari itong ilang mga uri, kabilang na ang tuwiran at hindi tuwiran. Ang tuwirang uri ay ang tuwirang resulta ng mga pagkakaiba na inaatas ng kromosomang Y, at ang hindi tuwiran ay ang katangiang hindi tuwirang naimpluwensiyahan ng kromosomang Y. Ang Dimorpismong seksuwal ay isang kataga para sa penotipikong kaibahan sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae ng magkatulad na mga espesye. Ang tuwirang kai ...

                                               

Hermaphrodite

Sa biyolohiya, ang hermaphrodite ang organismo na may mga organong reproduktibo ng parehong lalake at babae. Maramin mga pangkat taksonomiko ay walang magkahiwalay na kasariang panlalake at pambabae. Sa mga organismong ito, ang hermaproditism ay isang normal na kondisyon na pumapayag sa isang anyo ng reproduksiyonng seksuwal na ang parehong mga katalik ay maaaring umasal na lalake o babae. Ang karamihan ng mga suso na pulmonate, mga suso na opisthobranch at mga kuhol ay mga hermaphrodite. Ang ilang mga species ng isda ay hermaphrodite rin gayundin ang ilang mga bertebrado. Ang karamihan ng ...

                                               

Lalaki

Para sa ibang gamit, tingnan ang lalaki paglilinaw. Ang lalaki o lalake ay salitang pangkasariang ginagamit para sa tao at mga hayop. Kabaligtaran ito ng salitang babae. Tinatawag na kalalakihan o kaginoohan ang grupo ng mga lalaki. Karaniwang tumutukoy ang salitang lalaki sa mga ginoong nasa hustong gulang na. Batang lalaki ang tawag sa isang lalaking tao na wala pa sa hustong gulang, at binatilyo naman ang isang lalaking nagbibinata pa lamang. Kabilang sa ibang katawagan sa lalaki ang mga salitang balbal na kelot at bulikil. Tinatawag namang mama ang lalaki kung may paggalang sa isang hi ...

                                               

Pagka-inggit sa titi

Ayon sa sikoanalisis na Freudiano, ang panaghili sa may titi, pagka-inggit sa may titi, pangingimbulo sa may titi, pagseselos sa may titi, o panibugho sa may titi ay ang isinateoriyang gantingkilos o reaksiyon ng isang batang babae noong kanyang panahon ng sikoseksuwal na pag-unlad dahil sa pagkaalam, pagkatuklas, o realisasyon na siya ay walang titi. Itinuring ni Sigmund Freud ang pagkaalam na ito ng isang katotohanan bilang isang mahalagang yugto sa pag-unlad ng katauhang pangkasarian at seksuwal para sa mga babae. Ayon kay Freud, ang katumbas na reaksiyon ng mga batang babae sa ganitong ...

                                               

Pagkababae

Ang pagkababae, peminidad, ugaling babae, o pagiging babae ay isang pangkat ng mga katangian, mga kaasalan o pag-uugali, at mga gampanin na pangkalahatang may kaugnayan sa mga batang babae at kababaihang nasa wastong gulang na. Bagaman itinatag o nilikha ng lipunan, ang peminidad ay binubuo ng mga bagay-bagay na kapwa itinalaga ng lipunan at nilikha ng biyolohiya. Dahil dito, naiiba ito mula sa payak na kahulugan ng pambiyolohiyang kasarian na pambabae, bilang kababaihan, kalalakihan, at mga taong transhender na maaaring magpamalas ng mga katangiang peminino, katulad ng paglalarawang pagka ...

                                               

Pagkalalaki

Ang Pagkalalaki o birilidad ay ang anuman sa isang malawak na nasasakupan ng maskulinidad, pagkabarako o pagiging bulog o kabulugan) ng isang lalaki. Hindi ito magagamit sa mga babae o sa negatibong mga katangian. Sinasabi ng Oxford English Dictionary na ang pagiging barakung-barako o lalaking-lalaki o kalibugan may "tanda ng lakas o puwersa". Ang pagkalalaki ay pangkaraniwang may kaugnayan sa katalaghayan, pagiging malakas, kasiglahan, pagiging matibay, pagiging mabisa, pagiging malusog, katatagan, at bikas ng katawan, natatangi na ang kakayahang makagawa ng mga anak. Sa huling diwang ito ...

                                               

Panseksuwalidad

Ang Panseksuwalidad ay isang kilalang termino na tumutukoy sa pakiramdam na ang isa ay mayroon nang potensiyal para sa sekswal na atraksiyon, sekswal na pagnanais, o romantikong pag-ibig, patungo sa mga tao ng lahat ng mga pagkakakilanlan ng kasarian at biyolohikal na kasarian. Ang ilang umamin na mga taong panseksuwal - napupukaw ng kapwa kasarian, lalaki man o babae - ay tinuturing ang kanilang sarili bilang "bulag sa kasarian" - na ang kasarian at seks ay hindi gaanong mahalaga o hindi kaugnay sa pagtukoy kung naaakit sila sa iba sa seksuwal na paraan. Ayon sa Oxford English Dictionary, ...

                                               

Katauhang seksuwal

Ang katauhang seksuwal o pagkakakilanlang seksuwal may dalawang kahulugan. Ang isa ay naglalarawan dito bilang isang katauhan o pagkakakilanlan na bahagyang nakabatay sa kamulatang seksuwal. Habang ang isa pa ay nakabatay naman sa mga katangiang seksuwal, na hindi nakabatay sa lipunan bagkus ay nakabatay sa biyolohiya, isang konseptong may kaugnayan sa, subalit kaiba mula sa, katauhang pangkasarian.