Back

ⓘ Pansariling buhay - Personal na buhay, Buhay pampagtatalik, Asawa, Joel, Awtoritarismo, Diyeta, Nutrisyon, Hubot hubad, Kapayapaan, Pagtatanan ..
                                               

Personal na buhay

Ang Personal na buhay o Pansariling buhay ay ang kurso o katakdaan ng buhay ng isang indibidwal na tao, natatangi na kapag tinatanaw bilang isang suma ng mga personal o pansariling pagpili na nag-aambag sa katauhang pansarili o personal na identidad. Isa itong pangkaraniwang nosyon sa modernong pag-iral o pamumuhay - bagaman mas marami sa mas masasaganang mga bahagi ng mundo katulad ng Kanlurang Europa at Hilagang Amerika. Sa mga pook na ito, may mga industriyang pangserbisyo na dinisenyo upang matulungan ang mga tao na mapainam ang kanilang mga personal na buhay sa pamamagitan ng sikotera ...

                                               

Buhay pampagtatalik

Sa seksuwalidad ng tao, ang buhay na seksuwal o buhay na pampagtatalik ay isang bahagi ng pang-araw-araw na pag-iral ng tao na maaaring kasangkutan ng mga gawaing seksuwal o kumakatawan sa kawalan ng gawaing seksuwal. Sa pangkalahatang paraan ng pagsasalita, ang kataga ay maaaring magkaroon ng maraming mga kabahaging kahulugan at mga sapin na panglipunan, subalit pangkalahatang kinabibilangan ng mga sumusunod: Ang indibiduwal may kakayanan, maaaring regular o bahagyang regular, na pumapasok sa kusang napagkasunduan at konsensuwal na mga sitwasyon na kinasasangkutan ng gawaing seksuwal na m ...

                                               

Asawa

Para sa ibang gamit, tingnan ang Asawa paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang May bahay paglilinaw. Ang asawa ay ang walang-kasariang katawagan para sa esposo o asawang lalaki o kaya para sa esposa o asawang babae. Ngunit maaari ring tumukoy sa isang kasama o kinakasama sa buhay. Iba pang taguri sa asawa ang pagiging kabiyak, maybahay, ina ng mga bata, ginang, misis, lakay, bana, ama ng mga bata, mister. Kaugnay ito ng salitang mag-asawa na tumutukoy sa pagpapakasal o kaya sa isang pares ng mga tao na nagsasama dahil sa kasal o matrimonyo.

                                               

Joel

Si Joel ay isa sa mga propetang matatagpuan sa Lumang Tipan ng Bibliya. Siya ang may sulat ng Aklat ni Joel. Walang nasasambit sa Bibliya hinggil kay Joel, bukod na lamang sa pagiging anak niya ni Petuel. Ngunit pinaniniwalaang taga-kaharian siya ng Juda, na nasa gawing katimugan dahil madalas niyang tukuyin sa Aklat ni Joel ang mga pangalan ng pook na Jerusalem, Sion, pati na ang templo at mga pari. Binanggit niya ang mga ito noong mga 400 BK, ang panahon pagkaraan ng pagkakabihag ng mga Hudyo sa Babilonia. Palagian siyang pumupunta sa Jerusalem. Pangkaraniwan ang pangalang Joel sa Israel ...

                                               

Awtoritarismo

Ang awtoritarismo ay isang uri ng pamahalaan na kung saan ang kalayaan ng mga mamamayan ay lubusang napapasailalim sa kapangyarihan ng pamahalaan na pinapatakbo ng iisang tao o maliit na grupo. Malakas ang sistema ng herarkiya ng mga rehimeng awtoritaryo. Sa isang awtoritaryong sistema ng pamahalaan, ang mga mamamayan ay nasasakop sa awtoridad ng estado sa maraming aspekto ng kanilang buhay, na kasama ang mga maramihang aspekto na, ayon sa mga ibang pilosopiyang pampolitika, ay kinikita bilang mga bagay ng pansariling pagpili. May mga ibat-ibang antas ng awtoritarismo; kahit mga talagang d ...

                                               

Diyeta (Nutrisyon)

Sa nutrisyon, ang diyeta ay ang kabuuan ng pagkain na kinukunsumo ng tao o ng iba pang organismo. Ang kaugalian sa pagkain ng isang tao ay nakabase sa kanyang habitwal na desisyon o sa kanyang kultura. Ang salitang diyeta ay madalas na nagpapahiwatig sa paggamit ng espesipikong pagkunsumo ng nutrisyon para sa kalusugan o sa pagkontrol sa timbang na madalas magkaugnay ang dalawa. Kahit kumakain ng karne at gulay ang mga tao, ang bawat kultura at bawat nilalang ay mayroong sari-sariling kagustuhan sa pagkain. Ito ay marahil sa pansariling kagustuhan o dahil sa etikal na rason. Ang sariling p ...

Hubot hubad
                                               

Hubot hubad

Ang hubut-hubad, hubot hubad o hubo at hubad ay ang kawalan ng pantakip na kasuotan ng isang tao. Sa kalagayang ito, nakalantad ang buo o bahagi ng mga maseselan at pribadong parte ng katawan. Sa paghihiwalay ng dalawang mga salitang ito, tumutukoy ang hubo o kahubuan sa kawalan ng damit mula sa baywang paibaba habang ang hubad o kahubaran naman ay kawalan ng kasuotan mula baywang pataas. Nakalantad ang lahat ng mga panlabas na bahagi ng katawan sa kalagayan ng kahubaran.

Kapayapaan
                                               

Kapayapaan

Katumbas ito ng kapanatagan, mapayapa, payapa, panatag, tiwasay, tahimik, kalmado, kalmante, kahinahunan, mahinahon, hindi maligalig, walang istorbo, walang kalikutan, matiwasay, trangkilo, tampay, matampay, matining, mahumaymay, apasible, matimpi, walang tinag, walang galaw, malamikmik, walang tigatig, serenidad, trankilidad, malubag, nakatahan, nakahunusdili, nakakalma, malamig, nakahupa, nakalubay, nagpalindaya,tahimik, at naglubay.

Kinakailangang bisa para sa may pasaporte ng Pilipinas
                                               

Kinakailangang bisa para sa may pasaporte ng Pilipinas

Tinatayang may 104 na mga bansa at teritoryo ang nagkaloob ng "walang bisang kailangan" o "bisang makakamtan sa pagdating" na pribilehiyo sa mga nagtataglay ng pasaporte ng Pilipinas. Ang mga bansa o teritoryo na nangangailangan ng bisa bago ng pagdating ay hindi na babanggitin sa ibaba.

Pagtatanan
                                               

Pagtatanan

Para sa ibang gamit, tingnan ang Tanan paglilinaw. Ang tanan o pagtatanan ay ang paglalayas, pagtakas, o pagtalilis ng lalaki at babaeng magkasintahan upang makapagpakasal ng lihim. Kaugnay ito ng pariralang magtaanan ng babae ang lalaki.