Back

ⓘ Pamantasang Brigham Young. Ang Pamantasang Brigham Young ay isang pribadong unibersidad sa pananaliksik sa Provo, Utah, Estados Unidos na pag-aari ng Simbahan n ..
Pamantasang Brigham Young
                                     

ⓘ Pamantasang Brigham Young

Ang Pamantasang Brigham Young ay isang pribadong unibersidad sa pananaliksik sa Provo, Utah, Estados Unidos na pag-aari ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang unibersidad ay isang pamantasang doktoral na may selektibong admisyon. Ang pangunahing diin ng unibersidad ay sa di-gradwadong edukasyon, ngunit mayroon din itong 62 programang master at 26 programang doktoral. Ang unibersidad ay mayroon ding dalawang kampus na satelayt, isa sa Herusalem, Israel at isa sa Salt Lake City, samantalang mayroon itong mga kapatid na unibersidad sa mga estado ng Hawaii at Idaho.